În ce condiții pot pensionarii beneficia de tratament balnear ?

Sunt pensionată de curând și aș dori să știu în ce condiții pot beneficia, conform legii, de tratament balnear.
Irina Marinescu, Ploiești


Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează: a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât pensionarii de invaliditate. Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.