N.Dumitrescu

Astăzi, în şedinţa Consiliului Judeţean Prahova, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi este cel care vizează solicitarea Fabioarei Ionescu de încetare a mandatului de consilier judeţean. Motivul solicitării e legat de faptul că aceasta va reveni pe postul pe care l-a mai ocupat în perioada 2012-2016, cel de administrator public al judeţului Prahova, funcţie care este incompatibilă cu cea de ales local. Fabioara Ionescu a devenit consilier judeţean, din partea PSD, la alegerile locale din iunie anul trecut. Postul de administrator public al judeţului era vacant.
În România, funcţia de administrator public a fost reglementată prin Legea nr. 286/2006, care a modificat şi completat Legea administraţiei publice locale.
Unul dintre elementele de noutate ale acestui act normativ îl reprezintă introducerea conceptului de administrator public, creându-se cadrul juridic privind delegarea anumitor sarcini de la primar, respectiv de la preşedintele consiliului judeţean, către administratorul public. Astfel, cei doi pot să angajeze, în baza unui contract de management, un administrator public cu atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local sau judeţean, prin delegare de atribuţii putând exercita şi calitatea de ordonator principal de credite.
Administratorul public poate fi angajat la propunerea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, cu aprobarea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, în urma organizării unui concurs. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public sunt realizate de către primar, respectiv de către preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice aprobate de cele două legislative.