N. D.

Aleșii județeni au stabilit, la ultima ședință, care avut loc pe data de 17 martie, care este componența comisiei de selecție pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic. Concret, comisia menționată va avea următoarea componență: Elena Ion – președinte, Mariana Petre, Gabriela Saulea – membri.
Stabilirea acestei comisii s-a făcut în contextul în care, în conformitate cu prevederile legale, administrația județeană a contractat serviciile unui expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru efectuarea procedurilor de recrutare și selecție ale celor 18 funcții de membru în CA ale societăților la care CJ Prahova este acționar. Este vorba despre 5 membri în CA de la S.C. Ploiești Industrial Parc, 5 membri în CA de la S.C. Plopeni Industrial Parc, 5 membri în CA de la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova și 3 membri în CA de la S.C. Brazi Industrial Parc. S-a menționat că obligațiile expertului vor înceta după întocmirea listei scurte a candidaților, selecția finală a acestora urmând să se facă de către membrii comisiei menționate mai sus. Mai exact, această comisie va avea următoarele atribuții: anunțarea candidaților aflați în lista scurtă în vederea depunerii de către aceștia a declarațiilor de intenție, primirea declarațiilor de intenție ale candidaților, organizarea interviurilor, întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea documentului președintelui Consiliului Județean Prahova în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la fiecare societate pentru propunerile de membri în Consiliile de Administrație ale acestora.