S-a propus suplimentarea orelor de sport la şcoală

Un parlamentar propune minimum două ore suplimentare de educaţie fizică, săptămânal, în învăţământul preuniversitar. Aceste ore de sport ar fi facultative şi ar urma să fie organizate şi la sfârşitul săptămânii, de regulă în ziua de sâmbătă. Proiectul prevede ca profesorii de sport să fie plătiţi dublu pentru orele susţinute sâmbăta. Iniţiatorul propunerii legislative vrea, de asemenea, ca orele de sport să fie incluse cu valoare dublă în norma didactică. În plus, orele de educaţie fizică din unităţile de învăţământ de stat şi private se pot organiza în asociere cu federaţiile sau cluburile sportive.
Cum îşi motivează parlamentarul propunerea? Prin necesitatea combaterii obezităţii, citând statisticile care arată o creştere substanţială a numărului de cazuri de obezitate infantilă. Deputatul arată că scăderea ponderii activităţii sportive în educaţia copiilor duce şi la micşorarea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă. Proiectul de lege urmăreşte modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului, Legea 69/2000.

Termen limită pentru livrarea manualelor claselor a XI-a şi a XII-a

Termenul limită de livrare a manualelor pentru elevii de clasa a XI-a şi a XII-a este luni, 3 octombrie, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale. Potrivit unei postări pe pagina de
Facebook a ministerului, în unele şcoli, manualele pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a au ajuns deja la aceştia. MENCŞ preciza, la începutul lunii, că va achiziţiona tot necesarul de circa 3.600.000 de manuale pentru clasele a XI-a şi a XII-a. Conform prevederilor Legii Educaţiei, elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/ autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.