N. D.

În contextul în care pe 5 iunie vor avea loc alegerile locale, autorităţile vin în întâmpinarea alegătorilor care nu au actele de identitate valabile, care să le permită exercitarea dreptului de vot. Astfel, Primăria Ploieşti a anunţat că, în perioada 4 – 5 iunie 2016, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor va funcţiona după un program special cu publicul. Concret, la Serviciul Stare Civilă, atât pe 4, cât şi pe 5 iunie, căsătoriile se vor oficia conform programărilor. Pentru înregistrarea deceselor, pe 4 iunie, programul cu publicul va fi între orele 9,00-12,00. În ceea ce priveşte eliberarea certificatelor duplicate necesare eliberării actului de identitate, activitatea cu publicul a fost fixată după următorul program: 4 iunie, între orele 8.00-16.00; 5 iunie, între orele 9.00-13.00. De asemenea, cetăţenii se vor putea adresa pentru eliberarea cărţilor de identitate la Serviciul Evidenţa Populaţiei, după cum urmează: 4 iunie, în intervalul orar 8.00-16.00; 5 iunie, între orele 7.00-21.00. Reprezentanţii municipalităţii ploieştene au mai făcut precizarea că, în zilele de 4, respectiv 5 iunie, pot depune documente pentru eliberarea actelor de identitate numai persoanele cu drept de vot, care nu au sau nu deţin un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, a pierderii, a furtului, a deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, a datei de naştere, a statutului civil, a cetăţeniei române şi a domiciliului. Contravaloarea producerii şi a eliberării cărţii de identitate este de 7 lei, iar cetăţenii vor prezenta şi un timbru fiscal în valoare de 5 lei. În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, situaţii în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm, se vor achita taxa de 1 leu şi timbrul fiscal de 5 lei la casieria aflată în sediul SPCLEP, din Bulevardul Independenţei nr.10. Totodată, având în vedere că, pe 5 iunie, cetăţenii cu drept de vot se pot prezenta la urne doar în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate, şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Câmpina îşi modifică programul de lucru cu publicul, acordându-se prioritate celor care nu deţin documente ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat. Astfel, astăzi, 3 iunie, programul va fi între orele 8,00 – 18,00; pe 4 iunie – între orele 8,00 – 16,00; 5 iunie, între orele 7,00 -21,00. Pentru cazuri particulare, municipalitatea câmpineană le recomandă celor interesaţi să se adreseze personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor, situat pe Bd. Culturii nr. 18, sau la telefon 0244/333.351.