Alex Călinoiu

Consiliul Local Ploieşti a aprobat un nou regulament pentru comerţul stradal, care vine cu reguli stricte privind poziţionarea, dar şi aspectul chioşcurilor şi al tarabelor care pot fi amplasate pe domeniul public. Reglementările intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017 şi, dacă nu apar modificări până atunci, impun cheltuieli pentru comercianţi, care vor fi obligaţi să respecte noile norme, care stabilesc inclusiv modul în care un chioşc poate să arate în centrul Ploieştiului şi în restul municipiului.
Cei care nu respectă prevederile din regulamentul pentru comerţ stradal riscă amenzi contravenţionale, cu valori între 500 şi 1.500 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 1.000-2.500 de lei pentru persoanele juridice, care pot fi achitate cu reducere de 50% în primele 48 de ore. La trei abateri în trei luni, autorităţile au dreptul să dispună revocarea avizului de amplasare şi a convenţiei pentru ocuparea spaţiului, iar comerciantul pierde dreptul de a obţine un nou acord.
Regulamentul a fost aprobat în ultima şedinţă a Consiliului Local, cu toate că opoziţia din legislativul ploieştean a avertizat că noile norme vor fi greu de respectat pentru comercianţi. În cele din urmă, au avut câştig de cauză argumentele ce ţin de normele estetice şi de urbanism din zonele aglomerate ale municipiului.

Din 2017, comercianţii care au chioşcuri sau tonete pe domeniul public al Ploieştiului sunt obligaţi să respecte noi norme legale privind amplasarea şi aspectul spaţiilor de vânzare. Autorităţile ploieştene au stabilit şi categoriile de produse care pot fi expuse, precum şi calendarul evenimentelor pentru care agenţii economici pot amplasa standuri ocazionale, cum ar fi sărbători de 8 Martie, Dragobete ori Crăciun.
Noile norme sunt incluse într-un regulament pentru comerţul stradal, aprobat de Consiliul Local Ploieşti la ultima şedinţă, după mai multe discuţii în contradictoriu între aleşii municipali de la putere şi cei din opoziţie. Ultimii au avertizat că aceste prevederi obligă agenţii economici la cheltuieli foarte mari, inclusiv pe cei care în momentul de faţă au spaţii de vânzare obţinute legal. În cele din urmă, a contat mai mult argumentul urbanistic, proiectul de hotărâre obţinând numărul necesar de voturi pentru a fi promovat.
Regulamentul pleacă de la o situaţie actuală destul de „pestriţă”, raportul de specialitate semnat de reprezentanţii Direcţiei de Urbanism şi ai celei de Patrimoniu arătând că, în momentul de faţă, comerţul stradal se desfăşoară mai degrabă după ureche, existând multe situaţii în care deţinătorii spaţiilor nu respectă norme privind vecinătatea şi asigurarea accesului rutier sau pietonal. „Având în vedere că, în ultimii ani, au fost foarte multe solicitări pentru amplasarea pe domeniul public al municipiului Ploieşti a construcţiilor cu caracter provizoriu, pentru desfăşurarea activităţilor de tip comercial, acestea au fost amplasate aleatoriu, fapt ce a dus la deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone ale municipiului”, se explică în raportul de specialitate, în care se mai precizează că au existat sesizări inclusiv de la deţinătorii unor spaţii comerciale, care au reclamat că au apărut noi construcţii care le îngrădesc accesul în magazine sau „fură” din trotuar, fără a mai lăsa spaţiu de trecere.
Documentul stabileşte patru variante pentru comerţul stradal, şi anume vânzarea realizată pe standuri permanente (denumită şi comerț de întâmpinare), în construcții cu caracter permanent sau provizoriu, așa cum sunt definite prin Legea 50/1991; vânzarea realizată pe standuri mobile (comerț volant sau comerț ambulant), care eliberează amplasamentul la sfârșitul fiecărei zile; vânzarea realizată din vehicule sau rulote special amenajate, așa cum sunt reglementate prin legislația referitoare la trafic și cea referitoare la normele de igienă și sănătate publică; şi vânzarea în piețe, târguri și oboare bine definite. Pentru fiecare în parte există reguli privind poziţionarea. Astfel, chioşcurile sau standurile trebuie să fie la cel puţin 50 de metri distanţă de unităţile de învăţământ (cu excepția activităților de comercializare a produselor preambalate, băuturilor răcoritoare şi articolelor de papetărie), 10 metri față de limita trecerilor de pietoni, semnele de circulaţie sau semafoare, accesul în parcări sau garaje, alei carosabile de acces în incinte, staţii de taxi sau de transport public care au mobilier urban, 3 metri față de intrarea în clădirile de orice fel, 1,5 metri față de alte structuri de comerț ambulant, 1,5 metri față de copertinele stațiilor de transport persoane, cabine telefonice, bănci sau alte elemente de mobilier urban similar şi 0,5 metri față de marginea trotuarului. Legiuitorul a stabilit şi produsele care pot fi expuse, de la cărţi, reviste, ziare, flori, îngheţată, legume şi fructe şi până la obiecte de artizanat, mărţişoare, bilete la spectacole sau obiecte de artă. Atenţie, însă, „se interzice expunerea în scopul vânzării a produselor industriale pe domeniul public sau privat al municipiului Ploieşti și în fața magazinelor”, iar lista cuprinde utilaje sau piese, covoare, biciclete, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte, vase și veselă, ceea ce poate să le dea complet peste cap planurile vânzătorilor care închiriau tarabe în preajma „Zilei Copilului“, spre exemplu.

Reguli privind aspectul chioşcurilor

Regulamentul are un capitol întreg dedicat chioşcurilor, în care sunt impuse şi modelele acceptate de municipalitate (foto). Acestea trebuie să aibă, conform prevederilor, „o parte de reclamă, poziţionată în partea de sus a fațadei principale (pe toată lungimea acesteia), zonă în care să fie cuprinsă şi sigla Ploieștiului cu albastru și galben; o parte care se rabatează în poziţia de deschis în timpul programului de funcționare de peste zi, care protejează de eventuale intemperii clienții aflați în fața ghișeului; aceeași copertină deschisă în timpul zilei să fie așezată în poziția de închis la terminarea programului, dând un aspect de container pe timp de noapte”.
Consiliul Local a stabilit şi amenzi contravenţionale, care pot fi aplicate de către Poliţia Locală Ploieşti în cazul nerespectării prevederilor. Acestea se încadrează între 500 şi 1.500 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 1.500 şi 2.500 de lei pentru persoanele juridice. La trei abateri constatate în trei luni, autorităţile au dreptul să dispună revocarea avizului de amplasare şi a convenţiei pentru ocuparea spaţiului, iar comerciantul sancţionat pierde dreptul de a obţine un nou acord.