V. Stoica

Societatea care asigură serviciul de transport public în municipiul Ploiești – Transport Călători Express – nu a renunțat la ideea achiziționării de autobuze pentru îmbunătățirea parcului de mijloace de transport în comun. Deoarece, până la sfârșitul anului viitor, ploieștenii nu vor avea posibilitatea de a circula cu tramvaiul – având în vedere desfășurarea lucrărilor de modernizare a căii de rulare a celor două trasee (101 și 102) – conducerea Transport Călători Express a căutat variante pentru achiziționarea de autobuze confortabile pentru ploieștenii care circulă cu mijloacele de transport în comun. În prezent, pe străzile din municipiu sunt în trafic inclusiv autobuze foarte vechi, unele de zeci de ani, scoase din garaj după efectuarea inspecțiilor necesare pentru a suplini lipsa tramvaielor.
Astfel, la începutul lunii octombrie, TCE Ploiești a lansat o nouă procedură de achiziție destinată cumpărării de autobuze.

După trei tentative eșuate de achiziționare a 15 autobuze noi, la care nu s-a prezentat niciun ofertant, Transport Călători Express a schimbat tactica, pentru ca pe străzile din Ploiești să circule autobuze mai performante decât cele care sunt acum în posesia societății de transport public.
În acest scop, TCE a demarat procedura de achiziție a 10 autobuze urbane rulate, de dimensiuni standard și articulate, destinate transportului public de persoane în municipiul Ploiești. Potrivit documentației publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, societatea aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești intenționează să cumpere șapte autobuze standard, cu lungimea de 12 metri, și alte trei – articulate, cu lungimea de 18 metri, valoarea estimată a celor 10 autobuze fiind de aproape 973.000 de lei, iar deschiderea ofertelor fiind programată pentru a doua jumătate a lunii octombrie.
Conform caietului de sarcini, autobuzele trebuie să fie de aceeași marcă și să îndeplinească niște condiții obligatorii, respectiv un rulaj maxim de 800.000 de kilometri, să aibă minimum EURO 2, podea coborâtă, un sistem de îngenunchere laterală (kneeling), de înclinare a caroseriei până la nivelul bordurii, pentru facilitarea accesului persoanelor în vârstă şi al celor cu dizabilităţi. Toate cele 10 autobuze trebuie să aibă același tip de motor. O condiție este și capacitatea acestor mijloace de transport în comun. Astfel, autobuzul standard trebuie să aibă o capacitate de minimum 100 de persoane, din care minimum 35 de locuri pe scaune, iar autobuzul articulat să aibă o capacitate de transport a cel puțin 150 de persoane, din care minimum 40 de locuri pe scaune.
În perioada de evaluare a ofertelor, în termen de 15 zile de la data depunerii ofertelor, înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, ofertantul clasat pe primul loc va permite comisiei de evaluare să verifice conformitatea autobuzelor ofertate faţă de cerinţele caietului de sarcini. Cheltuielile de deplasare a comisiei de evaluare vor fi suportate de către ofertant. La verificarea autobuzelor se vor efectua probe în mers pe drumurile publice cu fiecare autobuz și se va verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini.
În cazul în care la vizionarea pe teren se va constata că autobuzele nu vor corespunde cerințelor din caietul de sarcini şi caracteristicilor prezentate în propunerea tehnică, autoritatea contractantă – Transport Călători Express – îşi rezervă dreptul de a respinge oferta ca fiind neconformă şi să treacă la verificarea conformităţii autobuzelor ofertate de următorul ofertant din clasament.
Verificarea autobuzelor în scopul evaluării conformităţii faţă de prevederile caietului de sarcini este distinctă de recepţia autobuzelor, care se va efectua la livrarea fiecărui mijloc de transport în parte, după semnarea contractului.