În primul trimestru al anului 2014, la Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului au fost primiţi în audienţă 591 de cetăţeni, care au reclamat diverse probleme. Dintre aceştia, majoritatea au fost prahoveni (435), ceilalţi provenind din Buzău (79) şi Dâmboviţa ( 77), judeţe care intră în raza de competenţă a Biroului Teritorial Ploieşti.
De asemenea, tot în intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2014, s-au adresat , în scris, aceleiaşi instituţii, solicitând ajutor, 101 persoane, cele mai multe petiţii fiind expediate din Prahova (56) şi, respectiv, din Dâmboviţa (26) şi Buzău (19). Pentru 86 dintre solicitările scrise au fost deschise dosare, dintre care au fost soluţionate favorabil 55 (un procent de 82 la sută), restul aflându-se în curs de soluţionare.
După cum ne-a precizat Ioana Enache, expert coordonator al Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului, diferenţele în ceea ce priveşte numărul de solicitanţi , între cele trei judeţe, se explică prin aceea că biroul ploieştean este, datorită distanţei mai mici, mai accesibil prahovenilor decât petenţilor din celelalte două judeţe arondate. Pentru a compensa acest neajuns, interlocutoarea noastră ne-a spus că experţii instituţiei efectuează deplasări lunare în Buzău şi Dâmboviţa, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi a le facilita astfel accesul la instituţia Avocatul Poporului.
În ceea ce priveşte natura solicitărilor adresate Biroului Teritorial Ploieşti al Avocatului Poporului, cele mai multe au avut ca obiect dreptul la un nivel de trai decent şi au vizat nevalorificarea tuturor documentelor depuse la dosarul de pensie, lipsa locuinţelor sociale ori incapacitatea autorităţilor de a găsi soluţii optime pentru acordarea unor drepturi sociale în raport de realităţile cu care se confruntă anumite categorii de cetăţeni. Nu au lipsit însă nici reclamaţiile vizavi de abuzuri sau încălcări ale dreptului de proprietate, protecţia persoanelor cu handicap, a copiilor şi a tinerilor, dreptul la informaţie, dreptul la sănătate sau dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii. De asemenea, oamenii au mai reclamat refuzuri ale unor autorităţi de a le soluţiona anumite cereri sau chiar de înregistrare a cererilor adresate, situaţie în care persoanele respective nu puteau face dovada demersurilor şi nici nu primeau un răspuns scris.
Numărul celor care s-au adresat instituţiei ploieştene s-a menţinut, în ultimii ani, constant, aceasta în condiţiile în care, în ultima perioadă, problemele legate de pensii s-au mai reglementat, iar punerile în posesie au fost suspendate.
Pentru cei interesaţi, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, în Palatul Administrativ, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155;
tel./fax – 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise şi prin poştă, prin e-mail (la adresa avpprahova@avp.ro) sau prin fax. De asemenea, e bine de reţinut că petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audienţele sunt gratuite.
(F.T.)