Monument istoric de categorie A, considerat de specialişti ca având valoare naţională şi universală, Conacul Pană Filipescu – aflat pe teritoriul comunei Filipeştii de Târg – are şanse să devină unul dintre cele mai atractive obiective turistice prahovene. Edificiul va fi restaurat, în următorii ani, şi va fi transformat în Muzeu de Artă Brâncovenească.
Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu vor fi finanţate din fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.1 ”Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. Beneficiar al proiectului este judeţul Prahova. Conform informaţiilor primite de la Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei Absorbţie Fondurilor Europene din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, au fost finalizate contractele de achiziţie publică pentru: consultanţă în scopul elaborării caietelor de sarcini şi întocmirea acestora, publicitate şi informare, servicii de asigurare a supravegherii execuţiei lucrărilor de construcţii şi a fost semnat contractul pentru achiziţia serviciului de audit. În prezent, este în desfăşurare etapa de evaluare a ofertelor depuse de către firme, termenul limită pentru finalizarea acesteia fiind 12 noiembrie 2013, ora 18.00, iar alte proceduri de achiziţie sunt în diverse etape de derulare.
Firma ce va fi desemnată câştigătoare va realiza lucrări de consolidare, reparaţii, lucrări de restaurare şi de amenajare peisagistică ce vor dura 19 luni. După ce clădirea îşi va recăpăta aspectul de odinioară, în spaţiul de la parter – ce se întinde pe o suprafaţă de 430 mp – va fi expusă o colecţie de artă brâncovenească şi vor fi amenajate birouri pentru muzeografi. În spaţiul de la subsol – de 436,35 mp – în care în perioada comunistă erau depozitaţi cartofii fostului CAP al comunei, va fi amenajată o expoziţie de piese de lapidariu (pietre mari, sculptate sau gravate), iar podul conacului va fi transformat în mansardă, în acest spaţiu urmând a fi amenajată o sală de conferinţe. În curtea conacului, vor fi plantaţi pomi fructiferi, pomi ornamentali, vor fi amenajate alei şi platforme pietonale. Valoarea totală a proiectului de restaurare şi consolidare a edificiului este de 13.250.215,54 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile reprezintă 9.405.473,27 lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean Prahova 1.326.583,44 lei. Conacul a fost construit la mijlocul secolului al XVII-lea de către marele logofăt Pană Filipescu, soţul Mariei Cantacuzino (fiica mare a postelnicului Constantin Cantacuzino). Edificiul este amplasat pe Drumul Voievozilor şi se află în proprietatea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie. Conacul este unic în judeţ prin faptul că face trecerea către stilul brâncovenesc.
Ana MAXIM