Recent, la Şcoala de Poliţie “Vasile Lascăr” din Câmpina, a avut loc ceremonialul de absolvire şi de acordare a gradului profesional “agent de poliţie” absolvenţilor promoţiei 2013. Cei 648 de elevi care au devenit poliţişti cu acte în regulă au trecut prin emoţiile inerente unui asemenea eveniment, mai ales că la tribuna oficială s-au aflat mai mulţi reprezentanţi de frunte ai Ministerului de Interne, în frunte cu chestorul-şef Petre Tobă, şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române. Totuşi, ei se pot socoti fericiţi, pentru că nu au avut emoţiile celor din promoţiile anilor precedenţi (2008, 2011, 2012), care au fost numiţi şi încadraţi în funcţie la multe luni după absolvirea şcolii, chiar în anul următor celui de absolvire. Absolvenţii acestei promoţii au dat examenul de absolvire la finalul anului şcolar, cum era de aşteptat, şi vor fi încadraţi pe post la începutul lunii august 2013. Festivităţile s-au desfăşurat pe platoul central al şcolii, în prezenţa a peste 1000 de persoane – absolvenţi, rude şi prieteni ai acestora, foşti profesori şi cadre de conducere ale unităţii, oficialităţi etc. De la tribuna oficială, la fel ca în fiecare an, şeful Poliţiei Române i-a îndemnat pe absolvenţi să aplice tot ce au învăţat în şcoală, să fie fermi şi intransigenţi în toate misiunile pe care le vor întreprinde, pentru că numai astfel vor câştiga respectul cetăţeanului. Primii 10 absolvenţi, care îşi vor putea alege localitatea în care să fie repartizaţi, au fost evidenţiaţi şi premiaţi de către conducerea unităţii. Înfiinţată la 1 februarie 1968, printr-o hotarâre a Consiliului de Miniştri, instituţia de învăţământ câmpineană se numără printre primele şcoli ale Ministerului de Interne care au pregătit poliţişti. La 1 martie 1968, Şcoala Militară de Subofiţeri şi-a deschis porţile pentru o primă serie de 500 de cursanţi. La data de 1 februarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înfiinţare, unitatea a primit denumirea Şcoala Militară de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”.

Adrian BRAD