Reprezentantii executivului ploieștean au adus astăzi o serie de modificări hotărârii care stabileşte impozitele şi taxele locale pentru anul 2012. Cea mai importantă schimbare presupune scutirea de la plata impozitului pe clădire a proprietarilor care şi-au reabilitat termic singuri apartamentele. Scutirea se face doar pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse pentru clădiri. Asftfel, ploieştenii care vor să solicite această scutire de impozit trebuie să depună la Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti o serie de documente.
Contribuabilii ale căror solicitări vor fi aporbate vor beneficia de scutire începând din luna următoare celei în care au depus documentele justificative. Scutirea de la taxe și impozite se acordă pentru o perioadă de șapte ani.