La declararea obligatiilor fiscale, contribuabilii pot utiliza formularul OPT

Contribuabilii pot utiliza, in cazul declararii obligatiilor bugetare, formularul „Ordin de plata pentru trezoreria statului” (OPT). Aceasta numai cu conditia indeplinirii, cumulativ, a urmatoarelor conditii: in perioada de raportare rezulta sume de plata; suma datorata este egala cu cea de plata, nefiind influentata de sume deductibile, pentru care exista obligatia de declarare; suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pana la termenul prevazut de lege.
In situatia efectuarii de plati partiale, este obligatoriu sa se depuna formularul 100, „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”. Asta deoarece, in aceasta situatie, ordinul de plata nu este considerat de Fisc si declaratie a obligatiilor bugetare.
Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale care utilizeaza, in cazul declararii obligatiilor bugetare, formularul „Ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) in conditiile de mai sus, nu mai declara obligatiile respective pe formularul 100. Daca, in perioada de raportare, nu sunt indeplinite conditiile cumulative amintite, pentru declararea obligatiilor bugetare se foloseste numai formularul 100. Completarea si listarea formularelor privind cele doua variante declarative – OPT si formularul 100 – se face prin utilizarea aplicatiei informatice, accesand adresa de Internet a portalului ANAF http://anaf.mfinante.ro, domeniul Asistenta contribuabili, subdomeniul Programe utile.
C.D.